انجمن پدل ایران

وب‌سایت رسمی انجمن پدل فدراسیون اسکواش ایران

مسئول پدل استان آذربایجان غربی مشخص شد

دکتر اکرم مهدی زاده رييس هیات اسکواش استان، طي حکمي رقیه جلیل پور را به عنوان مسئول کميته پدل معرفي کرد.
File_2019127113731
دکتر اکرم مهدی زاده رييس هیات اسکواش استان، طي حکمي رقیه جلیل پور را به عنوان مسئول کميته پدل معرفي کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان آذربایجان غربی، طی حکمی از طرف دکتر اکرم مهدی زاده رئیس هیات اسکواش آذربایجان غربی به منظور راه اندازی و توسعه و ترویج ورزش قرن بیست و یکم موسوم به پدل که تحت کمیته ای در فدراسیون اسکواش فعالیت دارد در استان آذربایجان غربی ، رقیه جلیل پور به عنوان مسئول کمیته پدل هیات اسکواش استان آذربایجان غربی منصوب گردید.