انجمن پدل ایران

وب‌سایت رسمی انجمن پدل فدراسیون اسکواش ایران

پدل ایران میزبان مسابقات بین المللی می شود

پدل ايران با رايزني مسئولان فدراسيون براي نخستين بار ميزباني مسابقات بين المللي را برعهده گرفت.
File_20191214142033
پدل ايران با رايزني مسئولان فدراسيون براي نخستين بار ميزباني مسابقات بين المللي را برعهده گرفت.

لوییجی رییس فدراسیون جهانی پدل در پیامی به فدراسیون اسکواش، پدل و راکتبال ایران موافقت خود را با اعطای یک میزبانی جهانی در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد.
این برای نخستین بار  است که فدراسیون جهانی پدل حاضر به اعطای چنین میزبانی به ایران شده است.
دامون افکاری نماینده رییس فدراسیون اسکواش در اجلاس جهانی اسپانیا این درخواست سلیمانی رییس فدراسیون اسکواش کشورمان را مطرح که بعد از ۱ ماه مورد موافقت رییس فدراسیون جهانی قرار گرفت.