انجمن پدل ایران

وب‌سایت رسمی انجمن پدل فدراسیون اسکواش ایران

کارگاه آشنایی با پدل برگزار شد

کارگاه آشنايي با پدل با همکاري شهرداري منطقه يک تهران برگزار شد.
File_20191229143255
کارگاه آشنايي با پدل با همکاري شهرداري منطقه يک تهران برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش، کارگاه آشنایی با پدل با مدرسین فدراسیون در مباحث روانشناسی و آموزش قوانین و مقررات در پدل با همکاری شهرداری منطقه یک و در سرای محله دارآباد تهران برگزار شد ۲۷ شرکت کننده از سراسر ایران داشتند ، مدیریت این دوره برعهده رییس کمیته آموزش فدراسیون بود.
شرکت کنندگان در این دوره در روز اول به صورت تئوری و در روز دوم به صورت عملی با پدل آشنا شدند.