انجمن پدل ایران

وب‌سایت رسمی انجمن پدل فدراسیون اسکواش ایران

افکاری نماینده فدراسیون در رشته پدل در اسپانیا شد

دامون افکاري که در مادريد زندگي مي کند و در اجلاس جهاني پدل از طرف رييس فدراسيون کشورمان شرکت نموده بود امروز طي به عنوان نماينده فدراسيون در اسپانيا جهت پي گيري سياست هاي فدراسيون با ارتباط فدراسيون جهاني و فدراسيون مادريد منصوب شد
File_2019122815748
دامون افکاري که در مادريد زندگي مي کند و در اجلاس جهاني پدل از طرف رييس فدراسيون کشورمان شرکت نموده بود امروز طي به عنوان نماينده فدراسيون در اسپانيا جهت پي گيري سياست هاي فدراسيون با ارتباط فدراسيون جهاني و فدراسيون مادريد منصوب شد

بنا به گزارش روابط عمومی فدراسیون دامون افکاری که در آبان ماه سال جاری  با هماهنگی رییس فدراسیون کشورمان در اجلاس جهانی پدل در اسپانیا شرکت کرده بود که منتج به محکم شدن جایگاه ایران در عضویت رسمی جهانی و اعطای میزبانی جهانی در سال ۹۹ به ایران شد امروز به همراه رییس کمیته پدل به فدراسیون به ملاقات سلیمانی آمدند که با توجه به برنامه های وسیع ایران در پدل با جلب موافقت افکاری وی با حکم رییس فدراسیون اسکواش کشورمان به عنوان نماینده وی در اسپانیا به منظور ارتباط مستقیم با مسولان اثرگذار پدل جهان منصوب گردید

دامون افکاری مسلط بع زبان اسپانیایی و انگلیسی می باشد و در مادرید زندگی می کند.